Poznávací výlet do Mladé Boleslavi

Ve středu 7. října jsme se vypravili s žáky sedmé, osmé a deváté třídy na výlet do Mladé Boleslavi. Čekala nás exkurze do mladoboleslavské škodovky, která je složena ze dvou částí. Jednou je návštěva Škoda Auto Muzea, druhou exkurze do závodu.
Prohlídka závodu je možná pouze pro osoby nad dvanáct let, což jsme všichni splňovali. Další podmínkou je vlastní dopravní prostředek, my se tak po areálu závodu nechali provést naším autobusem. Začali jsme továrnou. Exkurze trvala asi hodinu a půl, navštívili jsme dva výrobní provozy – lisovnu a montovnu.
Prohlídka muzea je spojená s promítáním krátkého filmu o historii firmy trvá také přibližně 90 min. Odborný výklad zajišťují průvodci, s výkonem našeho jsme byli velmi spokojeni.
Celý článek: Poznávací výlet do Mladé Boleslavi

Rubriky: 7. třída, 8. třída, 9. třída, Akce, výlety | Napsat komentář

První měsíc našich prvňáčků

Naši nejmladší už mají za sebou první měsíc školní docházky. Není to vůbec jednoduché, protože si museli zvykat na nové prostředí, nové spolužáky, seznámit se s chodem školy. Ve vyučování se dějí různé zajímavé věci. Tvoříme, modelujeme, kreslíme, začínáme číst, psát, zpíváme a počítáme. Občas trošku zlobíme, ale paní učitelka nás často hodně chválí.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Výstava zahrádkářů

Liteňští zahrádkáři každoročně pořádají v místní knihovně výstavu ovoce, zeleniny a květin. Vždycky se těšíme, co nového uvidíme. Letos byla jedna část věnovaná historii řemesel. Děti od nejmladších až po ty nejstarší si našly mezi exponáty něco zajímavého. Už víme, jaká dřina to byla před érou praček a co je to valcha, jak se dříve holilo a stříhalo, něco málo jsme poznali z řeznického řemesla no a taky víme, jak to vypadá, když nemáme ani floka… Výstava probíhala ve dnech 3. – 5. října od 9:00 do 17:00 a v úterý 5. října od 8:00 do 13:00.  Děkujeme za pozvání, výstava se nám moc líbila.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Brigáda

V sobotu 3. října  proběhla brigáda na úpravu okolí naší školy, které se zúčastnilo asi 20 dobrovolníků – dospělí i děti. Upravili jsme nejen okolí zadního vchodu, nezapomněli jsme ani na přístupovou cestičku a hrob profesora Nováka. Děkujeme všem, velkým i malým, za aktivní přístup.

Rubriky: Po škole | Napsat komentář

V liteňské škole strašilo?

Poslední zářijový víkend se v naší škole natáčelo. Režisér Zdeněk Troška chystá nový rodinný film – pohádku Strašidelný dům. Příběh je o rodině strašidel, která žije na okraji města v polorozpadlém domě. A také o sousedských vztazích a problémech s úřady……  Premiéra je plánovaná příští rok v srpnu, budeme se těšit. Náš čerstvý absolvent Ondřej Pechar zachytil nedělní hemžení okolo školy.

Rubriky: Po škole | Napsat komentář

První výprava turistického kroužku

V sobotu 3. října se vydali mladí turisté na svůj první celodenní pěší výlet v tomto školním roce.
Se sluncem nad hlavou a plni sil jsme v půl desáté vyrazili ze Zadní Třebaně. Již po několika krocích nám ale vyhládlo, a tak jsme začali zkoumat obsahy svých batohů. Posvačili jsme na louce s výhledem na Karlštejn a pokračovali v další cestě, kterou jsme si příjemně zpestřovali lezením po padlých kmenech stromů, přeskakováním téměř vyschlého koryta potoka a rušením nočního klidu netopýra v jeskyni u Bubovických vodopádů. V půl druhé nás zavedla naučná stezka až do Solvayových lomů, kde se celá skupinka pořádně posilnila točenou malinovou limonádou a někteří z nás i voňavou klobáskou (škodolibě mastící nejen ruce a pusy jedlíků, ale i oblečení). Až napotřetí se nám podařilo nacpat se do posledního vagónku malého vláčku, který nás za odměnu provezl po celém skanzenu. V půl čtvrté jsme konečně došli do Svatého Jana pod Skalou, prohlédli si jeskyni a ochutnali údajně léčivý pramen. Zbývalo už jen 5 kilometrů do Srbska, odkud jsme sice unaveni, ale spokojeni dojeli vlakem zpět do Zadní Třebaně.
(Marie Husáková, vedoucí kroužku) 

Rubriky: Po škole | Napsat komentář

Logická olympiáda 2015

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.
(zdroj: http://www.logickaolympiada.cz/o_soutezi/)
Soutěží se v pěti kategoriích: kategorii MŠ, kategorii A1 (1. ročník ZŠ), kategorii A (1. stupeň ZŠ), kategorii B (2. stupeň ZŠ) a kategorii C (střední školy).
V nominačním kole soutěžící vyplní krátký on-line test. Délka testu je pro kategorie A a B 30 minut. Test mohou děti vyplnit odkudkoliv, kde mají přístup k internetu (ve škole, doma, knihovně) kdykoliv v době trvání nominačního kola. Při řešení úloh je dovoleno používat jen psací potřeby, kalkulačku, poznámkový papír a své logické myšlení. Úlohy jsou bodovány podle obtížnosti, nejsou udělovány záporné body za špatné odpovědi.
Letos se do soutěže registrovalo 8 žáků naší školy. Za kategorii A bude soutěžit 5 žáků a do kategorie B se registrovali 3 žáci.
Nominační kolo kategorie A probíhá v těchto dnech – od 1. do 7. října. Test v kategorii B si žáci budou moct vyplnit od 8. do 14. října 2015.
Přejeme všem soutěžícím hodně úspěchů.

Rubriky: Soutěžíme | Napsat komentář

Pečujeme o pokojové rostliny

V naší třídě 2. B jsme si zřídili koutek s pokoj. rostlinami. Pěstujeme je pro radost a okrasu. Musíme však o ně dobře pečovat, tj. je pravidelně zalévat, kypřit, hnojit je, rosit jim listy i je přesazovat. Učíme se tak pravidelné povinnosti a máme radost, že o rostliny můžeme pečovat a těšit se z jejich krásy.
(Lenka Říhová, tř. učitelka) 

Rubriky: 2. B třída, Učíme se, tvoříme | Napsat komentář

Nováčci na druhém stupni

Letošní šesťáci mají za sebou první měsíc na druhém stupni. Určitě to není jednoduché, přechod znamená mimo jiné častější střídání učitelů, přemísťování se do odborných učeben a nové předměty na rozvrhu. Už se neptají, co je to VKO, vědí, co se bude probírat v zeměpise, o čem se budou učit v přírodopise, co je to dějepis a fyzika. Prvně mají tělocvik se staršími spolužáky/ spolužačkami, zvlášť děvčata a kluci. I děti se nám promíchaly, někdo odešel na víceleté gymnázium, případně na jinou školu, máme také novou spolužačku. A co nového zažíváme? Tak například ve středu 30. září jsme si v hodině přírodopisu prohlíželi spoustu zajímavých exponátů, použili jsme mikroskopy a občas nevěřili vlastním očím, jaká krása se ve zdánlivých drobnostech skrývá.

Rubriky: 6. třída, Učíme se, tvoříme | Napsat komentář

Dopravní výchova ve 4. a 5. třídě

Osobní bezpečí, nástrahy silničního provozu – bojíme se o své děti a snažíme se o účinnou prevenci. Každoročně se na naší škole zapojujeme do programu dopravní výchovy, protože jsme si vědomi důležitosti vzdělávání v této problematice pro praktický život a také závažnosti stále náročnějších situací, v nichž se děti ocitají. Naše děti jsou účastníky silničního provozu jako chodci a cyklisté a hrozí jim mnohá nebezpečí. Už od první třídy zařazujme do výuky v rámci různých předmětů dopravní výchovu. Mezi aktivity, které jinou formou děti naučí zásadám bezpečnosti, kterých se pravidelně zúčastňujeme, patří například Soutěž mladých cyklistů. Žáci 5. třídy se zúčastnili dopoledního bloku dopravní výuky, kterou jim zprostředkovali externí odborník pan Kvasnička. Dověděli se mnoho nového a upevnili znalosti, které získali již dříve. Děti ze 4. třídy se mohou na blok dopravní výchovy těšit v prvním říjnovém týdnu.

Rubriky: 4. třída, 5. třída, Učíme se, tvoříme | Napsat komentář