Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2014/2015 – aktualizace

Seznam přijatých žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2014/2015 k 10. červenci 2014

Rubriky: Oznámení | Napsat komentář

Hurá prázdniny

Všichni učitelé a správní zaměstnanci naší školy Vám přejí krásné prázdniny. Sejdeme se všichni opět v pondělí 1. září 2014 v 7.55 před školou.

Rubriky: Oznámení | Komentáře nejsou povoleny

Slavnostní rozloučení

Poslední den tohoto školního roku bude v pátek 27. června. Během první vyučovací hodiny předají třídní učitelé žákům vysvědčení.
Žáci deváté třídy Vás zvou na úřad Městyse Liteň v 9.00 hodin k příležitosti slavnostního ukončení školní docházky.

Rubriky: Oznámení | Komentáře nejsou povoleny

Poslední týden letošního školního roku

Co se ve škole dělá, když už máme uzavřené známky a odevzdané učebnice. Že bychom se něco z nových učebnic naučili v předtermínu? No tak nad tímto návrhem by asi naše děti zrovna nejásaly. Takže co vlastně je náplní posledních dnů a hodin?
Především výlety. Z Mrtníku u Komárova se v úterý vrátili žáci 4. třídy, kteří s panem učitelem Grünerem trávili dvě noci ve stanovém táboře a užívali si krásné krajiny i vlídného počasí.
Žáci 7., 8. a 9. třídy vyrazili do okolí pěšky (občas využili vlak či autobus). V úterý jste nás mohli potkat mezi Kornem, Kodou, Srbskem a Berounem. Bylo krásné počasí a trasy okolo 10 kilometrů se ukázaly být tak akorát.
Žáci prvních tříd se svými učitelkami zase vyrazili autobusem do Toulcova dvora.

Rubriky: Akce, výlety | Komentáře nejsou povoleny

Poslední týden v prvním ročníku

Nastal nám poslední školní týden. Známky už jsou uzavřené, sešity dopsané, Slabikář dočtený… Má vůbec smysl do té školy chodit? Určitě ano. Žáci z 1. A mají program skutečně pestrý. V pondělí se vydali na hřiště hledat poklad. Nejprve museli odpovědět na otázky, které se týkaly převážně přírody. Pokud odpověděli správně, získali potřebné informace a mohli hledat poklad. Truhlici naplněnou zlaťáky a čokoládou našel Kája Šafner. Náhle za námi přišla paní učitelka Václavková a sdělila nám, že ve třídě nám někdo štrachá, chroustá a dokonce chrápe, ale jediné klíče od třídy máme my, a proto se musíme ihned vrátit. Děti byly napnuté a těšily se, až záhadu objasní. A představte si! Do papírových postýlek, které jsme si vyrobili při pracovních činnostech, se nám nastěhovali trpaslíci Školníčkové. V závěru vyučování jsme ještě stihli vyhodnotit celoroční soutěž skupin a rozdat odměny. Za pomoc při přípravě tohoto dne děkuji Martině Václavkové, Ivě Nedbalové, Věrce Rysové a především Janě Krtkové. Za odměny pro děti patří poděkování paní Čechové, Černé a Šlégrové.
(Dagmar Karlová)

V Toulcově dvoře
V úterý 24. června obě první třídy společně navštívily Středisko ekologické výchovy hl. města Prahy v Toulcově dvoře. Toto centrum je zaměřeno na rozvoj výchovy a zvyšování informovanosti v oblasti ekologie.
Žáci 1. A se zúčastnili programu Jako včelky v úle. Nejprve se děti dověděly, kdo patří do včelího společenstva a co včelky celý den dělají. Formou hry si tyto činnosti i vyzkoušely – létaly za královnou jako trubci, bránily úl jako statečné dělnice, krmily larvy, uklízely, sbíraly nektar, ze kterého vyráběly med, sbíraly pyl a vodu… Královnu, dělnice a trubce si žáci prohlédli důkladně pod lupou a pozorovali rozdíly ve stavbě jejich těl. Potom jsme se vydali k výukovému úlu a ke skutečným včelím úlům. V závěru jsme si objasnili, jak med vzniká a co vše je třeba udělat, abychom si s ním mohli osladit třeba čaj. Vyzkoušeli jsme si nezbytné pomůcky včelaře – klobouk se závojem, kouřák a medomet. A jak zakončit takový výlet? No jak jinak než ochutnávkou slaďoučkého medu.
Třída 1. B absolvovala výukový program pro 1. stupeň ZŠ s názvem - “Žabí putování„. Žáci si prohlédli chod celé farmy. Naše putování však bylo zaměřeno na ekosystém vodního mokřadu a života v něm. S žabkou Kuňkalkou jsme hledali vodu, s lupou v ruce jsme zjišťovali, kdo žije v mokřadu a proměněni v malého pulečka jsme poznávali slasti i strasti žabího života. Výlet se nám moc líbil a výklad paní lektorky byl skutečně zajímavý.

Do konce školního roku nás čekají ještě dvě akce. Ve středu přivítáme ve škole léto a ve čtvrtek se zúčastníme rozloučení předškoláků s MŠ na obecním úřadě v Litni, kde mladším kamarádům zarecitujeme, zazpíváme, předáme dárky a vyjádříme potěšení, že příští školní rok budou navštěvovat naši školu.
(Dagmar Karlová a Lenka Říhová, tř. učitelky) 

Rubriky: 2.A třída, 2.B třída, Akce, výlety | Komentáře nejsou povoleny

Závěrečný koncert žáků

Ve čtvrtek 19. června se konal v sále u Pecánků koncert našich žáků, kteří se učí hrát na hudební nástroje v ZUŠ Stella Maris Králův Dvůr pod vedením manželů Krutských a dětí paní učitelky Dvořákové. Na programu koncertu bylo 31 kulturních vystoupení, některé individuální, jiné ve skupině. Úvodní třetinu naplnili žáci manželů Krutských, vystoupili ti nejmladší. Poté následovaly děti od paní učitelky Dvořákové a ty předvedly své pokroky ve hře na zobcové flétny a klávesy. Závěrečnou část naplnili starší muzikanti. Zaujal soubor paní učitelce Krutské se dvěma skladbami, v nichž si společně zahráli žáci na kytary, flétny, housle a klavír. Závěr patřil sboru hudební nauky a zazpívali jsme si společně písně Jaroslava Ježka. Koncert byl nádherný, prostředí sálu u Pecánku nás nadchlo. Děkujeme za krásný hudební zážitek.

Rubriky: Po škole | Komentáře nejsou povoleny

Oznámení školní jídelny

Vážení rodiče,
přeplatek za stravné za školní rok 2013/2014 bude převeden do příštího školního roku.
Trváte-li na vrácení přeplatku, dostavte se do školní jídelny.
Přeplatek bude vrácen v hotovosti.
Děkuji.
(Mandová Miloslava, vedoucí ŠJ)

Rubriky: Oznámení, Školní jídelna | Komentáře nejsou povoleny

34. ročník Atletické všestrannosti nejmladšího žactva

V pátek 13. června se desetičlenné družstvo naší školy zúčastnilo atletických závodů na stadionu Lokomotivy Beroun. Z 1. – 5. ročníku byl vybrán vždy nejlepší hoch a nejlepší dívka. Prvňáci a druháci běhali 50 m a skákali do dálky. Vyšší třídy přidaly ještě hod kriketovým míčkem. Výkon každého závodníka byl bodován. Pro určení konečného pořadí byl rozhodující součet všech bodů závodníku v družstvu. V případě rovnosti součtu bodů rozhodl počet lépe umístěných jednotlivých závodníků. V konkurenci 19 převážně městských nebo větších škol s ideálním sportovním zázemím jsme se neztratili. Naše žáky Lindu Zásmětovou, Ondru Krtka, Julinku Fílovou, Matěje Bučka, Helenku Václavkovou, Stáňu Jelínka, Matěje Šinágla, Sabku Volfovou, Honzu Jirkala musím velice pochválit, protože předvedli pěkné výkony. Nejúspěšnější členkou našeho družstva byla Majda Fílová, která se atletice věnuje ve svém volném čase. Ta si zaslouží poděkování také za to, že ostatní členy týmu seznámila s prostředím stadionu, vedla rozcvičení a v případě potřeby ochotně pomohla. Po ukončení soutěže jsme se vyrazili podívat na medvědy. Zde si děti pohrály, občerstvily se a hurá domů. Den se vydařil. Počasí bylo nádherné.
Více na webových stránkách www.3zsberoun.com.
(Dagmar Karlová)

Rubriky: Soutěžíme | Komentáře nejsou povoleny

Volitelný předmět ve školním roce 2014/2015

Na základě zájmu rodičů žáků ředitelka školy rozhodla o zařazení volitelného předmětu „Digitální technologie“ v osmém ročníku pro školní rok 2014/2015.

Rubriky: Oznámení | Komentáře nejsou povoleny

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Schůzka rodičů budoucích žáků první třídy se bude konat ve středu 18. června od 16. 00 hodin ve škole.

Rubriky: Oznámení | Komentáře nejsou povoleny