Dopravní výchova ve 4. a 5.třídě

Každý rok se na naší škole zapojujeme do programu dopravní výchovy, protože jsme si vědomi důležitosti této oblasti vzdělávání pro praktický život a také závažnosti stále náročnějších situací, v nichž se děti ocitají. Naše děti jsou účastníky silničního provozu jako chodci a cyklisté a hrozí jim mnohá nebezpečí. Už od první třídy zařazujme do výuky v rámci různých předmětů dopravní výchovu. Mezi aktivity, které jinou formou děti naučí zásadám bezpečnosti, jichž se pravidelně zúčastňujeme, patří například Soutěž mladých cyklistů. Ve čtvrtek 23. října se žáci 4. a 5. třídy zúčastnili dopoledního bloku dopravní výuky, kterou jim zprostředkovali externí odborníci. Dověděli se mnoho nového a upevnili znalosti, které získali již dříve. V dubnu se můžeme těšit na návštěvu dopravního hřiště v Berouně.

Rubriky: 4. třída, 5. třída, Akce, výlety | Napsat komentář

Finanční gramotnost jako součást hodin matematiky v 1. B

V průběhu celého školního roku budou naše hodiny matematiky obohaceny o seznamování se s hospodařením a obchodováním. Objasníme si pojem cena, hodnota. Budeme si povídat o různých platidlech. Naučíme se rozlišovat mince či bankovky. Souhrnně se tedy budeme zabývat finanční gramotností. V průběhu měsíce října jsme začali naše povídání pohádkou „Jak dědeček měnil, až vyměnil“. Vyprávěli jsme si o obchodování v dřívějších dobách (výměnný obchod). Děti zaujalo zejména povídání o platidlech (prapenězích). Seznámili jsme se s historickými platidly např. kožešiny, mušle, velrybí zuby či zlato. Porovnávali jsme zboží s vyšší či nižší hodnotou. V některé z příštích hodin nás bude čekat nakupování a hra na obchod.
(Lenka Říhová, tř. učitelka 1. B)

Rubriky: 1. B třída | Napsat komentář

Oznámení školní družiny

Pozor, v pátek, dne 24. října – změna umístění jednotlivých oddělení školní družiny z technických důvodů:
ŠD 1. třída – od 12.15 hodin v přízemí školy ve 2. B třídě, od 15.00 hodin v přízemí ve 3. třídě
ŠD 2. třída – od 11.25 v přízemí ve 3. třídě
ŠD 3., 4. a 5. třída – od 12.15 do 15.00 hodin zůstává ve své místnosti (2. A), od 15.00 hodin v přízemí ve 3. třídě

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Podzimní prázdniny

V týdnu od 27. do 31. října neprobíhá výuka. Ve dnech 27. a 29. října jsou podzimní prázdniny. V úterý 28. října slavíme státní svátek. Ve čtvrtek a pátek 30. a 31. října je ředitelské volno z technických důvodů. Družina v tomto týdnu vzhledem k malému zájmu nebude. V pondělí 3. listopadu se opět sejdeme ve škole.

Rubriky: Oznámení | Napsat komentář

Výsledky nominačního kola logické olympiády

I v letošním roce jsme se zapojili do matematické soutěže, kterou organizuje společnost MENSA České republiky. Logická olympiáda je založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování.
Z naší školy se letos přihlásilo 18 dětí 1. stupně a 9 dětí 2. stupně. Většina žáků vypracovala test ve škole.
Celkem se v kategorii  A (první stupeň ZŠ) do soutěže zapojilo 11525 řešitelů, z toho v našem kraji 1862.
13 našich žáků této kategorie se umístilo mezi 75% nejlepšími řešiteli základního kola.
Na prvním místě se v naší škole umístila Alice Chlebounová (3. třída), druhé místo obsadil Michal Rankin (5. třída), na třetím místě se umístil Matěj Šinágl (5. třída).
Mezi 75% nejlepších řešitelů patří v této kategorii také Eduard Frühauf, Eliška Chlebovská, Marek Chleboun, Helena Václavková, Matěj Boxan, Kristián Komanec, Tereza Vinšová, Vojtěch Šebek, Anna Mourečková a František Skála.

V kategorii B (2. stupeň ZŠ ) se zapojilo celkem 18409 řešitelů, z toho v našem kraji 2137. Všech 9 našich žáků skončilo mezi 75% nejlepších řešitelů základního kola.
Na prvním místě se v naší škole umístil Jiří Havelka (8. třída), který v rámci středočeského kraje získal krásné 105. místo.
Druhé místo obsadil Jan Kryll (9. třída), na třetím místě se umístila Pavla Kurendová (9. třída).
Pěkných výsledků také dosáhli Lukáš Voráček, František Havelka, Linda Šafnerová, Václav Řezáč, Karolína Hořejší a Zdeněk Štucbart.
Všem soutěžícím děkujeme za účast a těm nejlepším k blahopřejeme k dosaženému výsledku.
Výsledky nominačního kola LO

Rubriky: Soutěžíme | Napsat komentář

Den dětských sponzorů v ZOO Praha

Ve středu 15. října se naši páťáci a šesťáci spolu se svými třídními učitelkami vydali v rámci Dne dětských sponzorů do pražské ZOO. V menších skupinách jsme si prošli zoologickou zahradu a zastavili jsme se nejen u nejatraktivnějších zvířat, jako jsou lední medvědi, kteří se mimochodem po celou dobu naší návštěvy bavili plaváním na znak a odráželi se vždy o stěnu vodní nádrže; gorily, sloni, žirafy a velké šelmy, ale i u všelijaké té drobné havěti. Nezapomenutelným je velký modrý papoušek, který si s každým po svém popovídal. Nevynechali jsme ale ani obchody se suvenýry a kiosky s občerstvením, v nichž všichni nakupovali ve velkém. I přes malou přepršku, která nás zastihla na kopci u rozhledny a která nám znemožnila se podívat na zoo z ptačí perspektivy, jsme si výlet všichni užili.
(Marie Husáková, tř. učitelka 5. třídy)

Rubriky: 5. třída, 6. třída, Akce, výlety | Napsat komentář

Přírodovědný klokan

Ve středu 15. října se žáci 8. a 9. třídy zúčastnili soutěže Přírodovědný klokan, kterou pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.
Na prvním místě se v naší škole umístil Václav Řezáč, druhé místo obsadil Lukáš Vostarek, na třetím místě se umístil Jiří Havelka.
Pěkných výsledků také dosáhl Ondřej Pechar, Roman Harnoch, Karolína Pecánková, Petr Betyár, Filip Baumann, Jan Kryll, a Pavla Kurendová.
Všem soutěžícím děkujeme za účast a nejlepším k dosaženému výsledku blahopřejeme.
(Jitka Klímová) 

Rubriky: 8. třída, 9. třída, Soutěžíme | Napsat komentář

Výroba ovocného salátu v 1. B

Čas podzimu, vůně a chuť ovoce či zeleniny nás provází už týden při hodinách prvouky. Dnes si děti vytvořily při hodině pracovních činností i vlastní ovocný salát. S neuvěřitelnou chutí se pustily do krájení, vykrajování jádřinců i následného mytí nádobí. Vlastnoručně vytvořený salát dětem tak chutnal, že si chodily i přidávat. Rodičům děkuji za donesené ukázky tradičních i méně obvyklých druhů ovoce či zeleniny.
(Lenka Říhová, tř. učitelka třídy 1. B)

Rubriky: 1. B třída | Napsat komentář

Informace pro rodiče žáků 5., 7. a 9. tříd o studiu na SŠ

Vážení rodiče,  v přiloženém letáku najdete  všechny důležité informace, které se týkají budoucího studia Vašich dětí.
Leták – Informace rodičům o dalším studiu

Zajímavé informace o školách najdete na webu ČŠI –  https://iportal.csicr.cz/.

Rubriky: 5. třída, 7. třída, 9. třída, Oznámení | Napsat komentář

Beseda o myslivosti

V pátek 10. října si naše třída 1. B vyslechla zajímavou besedu o myslivosti. Navštívila nás totiž maminka Honzíka Kaase, která je členkou zdejšího mysliveckého sdružení. Paní Kaasová nám přinesla ukázat parůžky srnce, mohutné parohy jelena, hlavu muflona, srst jezevce a jiné zvířecí zajímavosti. Největším zážitkem pro všechny děti bylo to, že si mohly vyzkoušet zatroubit na mysliveckou hornu.
Závěrem musím říci, že přednáška byla skutečně zajímavá, interaktivní a výborně připravená. Děti měly spoustu dotazů, ale na řadu otázek týkajících se lesní zvěře i výborně odpovídaly. Paní Kaasové touto cestou moc děkujeme.
(Lenka Říhová, třídní učitelka 1. B)

Rubriky: 1. B třída, Akce, výlety | Napsat komentář