Advent v Karlštejně a rozsvícení vánočního stromu v Litni

Stejně jako v posledních letech se i letos sejdeme v neděli 30. listopadu na karlštejnském náměstí, kde budeme vystupovat na akci „Karlštejnský královský advent. Od desáté hodiny bude připraven stánek s výrobky našich žáků a v 12.30 se sejdeme před vystoupením, které je plánováno na 13.15 hodin. (Více o akci)

Po našem karlštejnském vystoupení se přesuneme do Litně a sejdeme se  před školou, abychom rozsvítili vánoční strom. Na programu bude vyrábění vánočních ozdob a zdobení vánočního stromku, zdobení vánočních perníčků. Od 16 hodin je plánováno vystoupení žáků naší školy, dětí mateřské školy Liteň a  z kroužků Domečku Hořovice. Nebudou chybět vánoční trhy s výrobky žáků základní školy, adventních věnců a svícnů, keramiky, preclíků a koláčků, cukroví, sýrů. Bude připravena Ježíškova schránka, která čeká na dětská přání. Odpoledne zpříjemní bohaté občerstvení. (leták akce)
Informace účinkujícím dětem předá paní učitelka Ema Malá. Srdečně všechny zveme a těšíme se na Vás.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Bobřík informatiky

Bobřík informatiky je předmětová soutěž, podporovaná Ministerstvem školství. Letos má za sebou sedmý ročník, který se uskutečnil v týdnu od 10. listopadu. Soutěž je organizována v pěti věkových kategoriích od 4. ročníku základních škol po maturitu.
Je cílena na běžného bystrého žáka se zájmem o svět technologií. Soutěžící vyplňují na počítačích ve škole online test, v němž vybírají z několika odpovědí nebo přemísťují objekty na obrazovce. Složením testu soutěž připomíná Matematického klokana. Otázky se liší svojí náročností, zaměřením a způsobem řešení. Tematicky jsou zaměřeny na digitální gramotnost (informační technologie v každodenním životě, technické otázky, společenské souvislosti používání technologií), algoritmizaci a programování, porozumění informací (jejich reprezentacím, strukturám), řešení problémů (hádanky, logika, matematické základy informatiky).
V naší škole se zúčastnilo sedmého ročníku soutěže 41 žáků ze 7. – 9. třídy v kategoriích Benjamín a Kadet.
V kategorii BENJAMÍN soutěžilo 17 žáků (v České republice téměř 11 000 dětí).
Anežka Krutská s 212 body (max. 240) se dostala mezi 5 procent nejúspěšnějších řešitelů.
Úspěšnými řešiteli jsou také: Petr Nedbal, Michal Karel, Jakub Soukup, Ondřej Štucbart, Tereza Šimonovská a Břetislav Vlasák.
V kategorii KADET soutěžilo 24 žáků naší školy. Celkem se zapojilo v republice přes
10 000 dětí.
Václav Řezáč s 220 body (max. 240) obsadil v národním kole soutěže 67. místo.
Informatického bobříka ulovili: Pavla Kurendová, Jiří Havelka, Lukáš Voráček a Kateřina Králíčková.
Blahopřejeme všem úspěšným „lovcům“.
Více o 7. ročníku naleznete na stránkách soutěže www.ibobr.cz

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Myší pohádka v mateřské školce

V pondělí 24. listopadu žáci 2.A zhlédli v mateřské školce v Litni Myší pohádku Mileny Jelínkové. Nána divadélko bylo skvělé. Babičce se do spížky nastěhovaly myši a měly hodně dětí. A víte vy, co vše se myším do myších bříšek vešlo? A že tak to dál už věru nešlo? A tak babičce došla trpělivost. Nejprve nalíčila pastičku. Neúspěšně, myšky lest prohlédly. Proto babička zavolala kocoura. Ten ovšem stále jen spal a vzdychal, že ho bolí poslední zub, který ještě má. Myši mu pomohly, zub vytrhly a od té doby se myši o dobrůtky ve spíži dělí i s kocourem. A babička? Ta už se vůbec nezlobí, vždyť tam toho stále ještě dost zbude.
(Dagmar Karlová)
Fotografie naleznete na Facebooku školy.
Více informací o pohádce na webové stránce divadélka.

 

 

Rubriky: 2.A třída, Akce, výlety | Napsat komentář

Druháci navštívili Barrandov Studio

Ve středu 19. 11. 2014 se žáci druhých tříd vypravili do Barrandov Studia. Nejprve jsme si prohlédli kostýmní Fundus. Je zde údajně více než 260 000 kostýmů, obuvi a dalších doplňků od pravěku až po budoucnost. Vše je přehledně uspořádáno podle druhů a historických slohů. Děvčata zaujaly například Popelčiny šaty. Chlapci obdivovali brnění nebo kostým Krakonoše. Na závěr si děti mohly vyzkoušet dobové a pohádkové klobouky. Jak se točila nová hudební pohádka Tři bratři? Po stopách jejího vzniku nás provedla interaktivní výstava. Žáci se ocitli uprostřed filmových dekorací, prohlédli si originální kostýmy a rekvizity z filmu, který propojuje pohádky Červená karkulka, Šípková Růženka a O dvanácti měsíčkách. Nejvíce se nám líbil vlk. Za zprostředkování této akce děkujeme paní Lence Macounové. Již teď se těšíme, až společně vyrazíme v prosinci do kina a pohádku uvidíme.
Fotografie z akce naleznete na Facebooku školy. 

Rubriky: 2.A třída, 2.B třída, Akce, výlety | Napsat komentář

Scholla Pragensis – prezentace středních škol a učilišť

V rámci kariérového poradenství  absolvujeme s našimi deváťáky akce, které by jim měly pomoci při orientaci v nabídce středních škol. Setkání se zástupci středních škol a učilišť je pro žáky důležité – mohou se učitelů i žáků dané školy zeptat na vše, co je zajímá. Ve čtvrtek 20. listopadu navštívíme výstavu Schola Pragensis v pražském Kongresovém centru. Můžeme se těšit na expozice více než 150 pražských škol. Žáci zastoupených škol se představí i v pestrých doprovodných programech. Vstup je volný, můžete výstavu navštívit i vy.
Otevřeno pro veřejnost:
Čt. 20. 11. 2014 od 9:00 – 18:00
Pá. 21. 11. 2014 od 9:00 – 18:00
So. 22. 11. 2014 od 9:00 – 13:00

Rubriky: 9. třída, Oznámení | Napsat komentář

Třídní schůzky

Ve čtvrtek 20. listopadu se konají třídní schůzky. Sejdeme se v kmenových třídách. Bližší informace naleznete v žákovských knížkách. Na třídní schůzky 9. ročníku jsou pozváni zástupci středních škol a učilišť z berounského okresu.

Rubriky: Oznámení | Napsat komentář

Informace o přijímacím řízení

V příloze se můžete podívat na aktuální informace týkající se přijímacího řízení na SŠ a SOU. V letošním roce většina škol pořádá přijímací zkoušky (15. dubna 2015), ale konkrétní informace o tom, jestli se vámi vybraná škola účastní těchto pilotních přijímacích zkoušek získáte na webových stránkách škol, případně u výchovného poradce naší školy.
Informace o přijímacím řízení na střední školy ve školním roce 2014/2015
Otázky a odpovědi k přijímacímu řízení

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Dopravní výchova ve 4. a 5.třídě

Každý rok se na naší škole zapojujeme do programu dopravní výchovy, protože jsme si vědomi důležitosti této oblasti vzdělávání pro praktický život a také závažnosti stále náročnějších situací, v nichž se děti ocitají. Naše děti jsou účastníky silničního provozu jako chodci a cyklisté a hrozí jim mnohá nebezpečí. Už od první třídy zařazujme do výuky v rámci různých předmětů dopravní výchovu. Mezi aktivity, které jinou formou děti naučí zásadám bezpečnosti, jichž se pravidelně zúčastňujeme, patří například Soutěž mladých cyklistů. Ve čtvrtek 23. října se žáci 4. a 5. třídy zúčastnili dopoledního bloku dopravní výuky, kterou jim zprostředkovali externí odborníci. Dověděli se mnoho nového a upevnili znalosti, které získali již dříve. V dubnu se můžeme těšit na návštěvu dopravního hřiště v Berouně.

Rubriky: 4. třída, 5. třída, Akce, výlety | Komentáře nejsou povoleny

Finanční gramotnost jako součást hodin matematiky v 1. B

V průběhu celého školního roku budou naše hodiny matematiky obohaceny o seznamování se s hospodařením a obchodováním. Objasníme si pojem cena, hodnota. Budeme si povídat o různých platidlech. Naučíme se rozlišovat mince či bankovky. Souhrnně se tedy budeme zabývat finanční gramotností. V průběhu měsíce října jsme začali naše povídání pohádkou „Jak dědeček měnil, až vyměnil“. Vyprávěli jsme si o obchodování v dřívějších dobách (výměnný obchod). Děti zaujalo zejména povídání o platidlech (prapenězích). Seznámili jsme se s historickými platidly např. kožešiny, mušle, velrybí zuby či zlato. Porovnávali jsme zboží s vyšší či nižší hodnotou. V některé z příštích hodin nás bude čekat nakupování a hra na obchod.
(Lenka Říhová, tř. učitelka 1. B)

Rubriky: 1. B třída | Komentáře nejsou povoleny

Oznámení školní družiny

Pozor, v pátek, dne 24. října – změna umístění jednotlivých oddělení školní družiny z technických důvodů:
ŠD 1. třída – od 12.15 hodin v přízemí školy ve 2. B třídě, od 15.00 hodin v přízemí ve 3. třídě
ŠD 2. třída – od 11.25 v přízemí ve 3. třídě
ŠD 3., 4. a 5. třída – od 12.15 do 15.00 hodin zůstává ve své místnosti (2. A), od 15.00 hodin v přízemí ve 3. třídě

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny