Krajské kolo recitační soutěže

Ve dnech 22. a 23. dubna se v Kolíně konalo krajské kolo recitační soutěže Dětská scéna. Na okresním kole v Lochovicích jsme získali první místa ve všech čtyřech kategoriích. V úterý čekalo soutěžní klání Kristiána Komance a Bělu Mourečkovou, ve středu Elišku Komancovou a Václava Řezáče. Všichni předvedli výborné výkony, děkujeme jim za reprezentaci.

Rubriky: 2. třída, 5. třída, 7. třída, 8. třída, Soutěžíme | Napsat komentář

Krajské kolo fyzikální olympiády

Ve středu 16. dubna se konalo krajské kolo fyzikální olympiády, z naší školy se nominoval vítězstvím v okresním kole Jan Havelka z deváté třídy. V konkurenci nejlepších fyziků kraje se rozhodně neztratil, získal ocenění úspěšného řešitele a umístil se na 17. místě z 29 soutěžících. Blahopřejeme a děkujeme za dobrou reprezentaci.
Výsledková listina KK FO

Rubriky: 9. třída, Soutěžíme | Napsat komentář

Ředitelské volno

Ředitelka základní školy uděluje ve dnech 2. a 9. května ředitelské volno.

Rubriky: Oznámení | Napsat komentář

Den Země – školní projekt

Každoročně slavíme v liteňské škole Den Země. Každá třída má svůj program, chodíme na vycházky s enviromentální tématikou, navštěvujeme zoologické zahrady, planetária, účastníme se pořadů ekologických center. I letos jsme pro děti přichystali mnoho zajímavých akcí.

Žáci 1. A si pro letošní Den Země vybrali podtitul „Ohrožené africké druhy živočichů versus člověk“. S tímto tématem nás ochotně seznámila maminka našeho spolužáka Honzíka paní RNDr. Jindřiška Jelínková, Ph.D., která v úvodu upozornila děti na skutečnost, že každý den vyhyne na zemi asi 50 druhů živočichů a rostlin.
(čtěte celý článek)

Třetí třída se ve středu 23. dubna zúčastnila exkurze do Mlýna u Veselých v Chotči.
Při příchodu do mlýna nás vřele přivítal pan mlynář, paní mlynářka a vodník, jehož podmínkou pro vstup na prohlídku mlýna byl zpěv písně. Společně jsme si tedy zazpívali písničku Holka modrooká, pan mlynář nás doprovodil na kytaru.
Ještě na dvoře jsme si vyslechli pár základních informací o mlýně, potom jsme se vydali prohlédnout si expozici obilovin, která byla velmi pěkně udělaná a kde nám pan mlynář sdělil hlavní informace o obilí a také si prozkoušel zábavnou formou naše znalosti obilovin. Nakonec jsme byli panem mlynářem za naše vědomosti pochváleni.
Poté jsme se rozdělili na kluky a holky. Zatímco děvčata s paní mlynářovou vyráběla vlastní mýdlo, chlapci se vydali s panem mlynářem a paní učitelkou na prohlídku mlýna. Po prohlídce se kluci pustili do výroby mýdla a holky si šly prohlédnout mlýn.
Prohlídka byla velmi zajímavá pro kluky i pro holky, zvlášť pro hochy byly velmi přitažlivé všechny technické informace o tom, jak mlýn funguje. Prošli jsme všechna tři patra mlýna a viděli jsme, jak vypadá mlýn v klidu, jak se mlýn rozbíhá i zastavuje, jak pracují všechny stroje.
Na závěr jsme měli možnost koupit si něco zajímavého v místním obchůdku.
A cestou k autobusu jsme si ještě stihli zopakovat názvy rostlin, které jsme viděli růst v blízkém okolí.
Během dnešního dne jsme si mohli uvědomit, jak žili lidé dřív a jak žijí dnes, mohli jsme se zamyslet nad tím, jak dokázali vnímat a využívat přírodu a věci kolem sebe, mohli jsme zapřemýšlet nad tím, jak se k přírodě chovali a jak se k přírodě chováme my, a hlavně jsme mohli pochopit, že „bez práce nejsou koláče“.
Žáci osmé a deváté třídy pojedou na exkurzi do jaderné elektrárny Temelín.
Šesťáci a sedmáci mají v plánu nové 3D planetárium v Plzni.
V pátek 25. dubna celý druhý stupeň vyrazí na vycházku do okolí s cílem projít jednu z nově vytvořených liteňských stezek.

Rubriky: 1.A třída, 1.B třída, 2. třída, 3. třída, 4. třída, 5. třída, 6. třída, 7. třída, 8. třída, 9. třída, Akce, výlety | Napsat komentář

Mezinárodní projekt BeatBullying aneb Bojuj se šikanou

Ve dnech 15. a 16. května se v naší škole pokračování projektu, který by měl naučit děti bránit sebe i jiné před případnou šikanou. Počítáme s 25 účastníky z 5. – 9. třídy. Aktivity budou probíhat v učebně PC, úspěšní absolventi získají certifikát a příručku mentora. Účastník by měl být připraven radit ostatním na webové stránce i osobně a působit proti šikaně přímo ve škole. Organizátoři projektu budou i nadále spolupracovat, monitorovat aktivitu dětí, pomáhat působit v případech šikany.
Ve čtvrtek 20. března byli naši žáci v televizi. V Událostech ČT od 19 hodin mluvili budoucí mentoři a mentorky o tom, proč se chtějí stát součástí programu BeatBullying (aneb BOJUJ SE ŠIKANOU!) a udělat něco pro to, aby byl svět kolem nás o trochu příjemnější. Odkaz na vysílání ČT
Stránky projektu

Rubriky: 5. třída, 6. třída, 7. třída, 8. třída, 9. třída, Oznámení | Napsat komentář

Třídní schůzky

Ve čtvrtek 24. dubna se konají třídní schůzky. Podrobnosti žákům byly oznámeny prostřednictvím žákovských knížek.

Rubriky: Oznámení | Napsat komentář

Přání k Velikonocům

Zaměstnanci školy Vám všem přejí klidné a radostné Velikonoce.
Děti mají ve čtvrtek a pátek (17. a 18. dubna) prázdniny, v pondělí je čeká pomlázka. Ve škole se sejdeme v úterý 22. dubna.

Rubriky: Oznámení | Napsat komentář

Ve znamení tvarohu

Na tuto surovinu jsme se zaměřili při dubnovém vaření se sedmáky. Tentokrát jsme sáhli po „opravdovém “ tvarohu, z bělečské farmy od Homolů. Má vše, o nic není ochuzen, nic z něho není odebráno, a to se také odráží na jeho chuťových vlastnostech.
Rozhodli jsme se pro tvarohové knedlíky, ne však plněné, nýbrž polévané zálivkou ze zakysané smetany, bílého jogurtu a rozmixovaných kompotovaných jahod.
(celý článek)
recepty

Rubriky: 7. třída, Učíme se, tvoříme | Napsat komentář

Policie ve školce

Dne 14. dubna žáci prvních tříd absolvovali ukázku výcviku policejních psů. Na závěr si někteří žáci mohli, téměř na vlastní rukáv, vyzkoušet roli zloděje či pachatele. Poděkování za pozvání patří paní ředitelce MŠ – J. Čampulové, neboť akce proběhla v prostoru zahrady zdejší mateřské školky.
(L. Říhová a D. Karlová)

Rubriky: 1.A třída, 1.B třída, Akce, výlety | Napsat komentář

Dopravní hřiště

V rámci dopravní výchovy se žáci čtvrté a páté třídy v úterý 15. dubna zúčastnili praktické výuky na dopravním hřišti v Berouně. Vyzkoušeli si jízdu zručnosti a upevnili základy správného pohybu v silničním provozu. Ověřili si své znalosti vyplněním dopravních testů. Čtyři nejlepší nás budou reprezentovat na okresním kole dopravní soutěže. K žákům prvního stupně se přidalo družstvo druhého stupně.

Rubriky: 4. třída, 5. třída, 6. třída, 8. třída | Napsat komentář