Plavecká výuka

Stejně jako každým rokem se i letos druháci, třeťáci a někteří čtvrťáci zúčastňují v rámci tělesné výchovy plavecké výuky. Ta probíhá v bazénu Tipsport laguna Beroun a je vedena vyškolenými učitelkami plavání. Cílem výuky je dokonalé seznámení dětí s vodním prostředím, naučit děti plavat a dát jim základy plaveckých způsobů kraul a znak. U pokročilých dětí se začíná s nácvikem startovního skoku. Žáci navštíví bazén 10krát po 2 vyučovacích hodinách. Druháci jezdí vždy ve čtvrtek od 12. 2. do 30. 4. a ostatní třídy začaly v pátek 27. 2. a plaveckou výuku ukončí 22. 5. Děti jsou velmi šikovné a vždy se na plavání těší. Za odměnu si na závěr odnesou zasloužené „mokré“vysvědčení.
(Dagmar Karlová) 

Rubriky: 2.A třída, 2.B třída, 3. třída, 4. třída, Nezařazené, Učíme se, tvoříme | Napsat komentář

Školní projekt – Den Země 2015

Den Země připadá na 22. dubna a jako světový svátek životního prostředí je slaven v České republice od roku 1990. Prvopočátky těchto oslav jsou spojovány s pohanskými oslavami příchodu jara. V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek, jehož historie začíná v 70. letech minulého století v USA. Den Země slaví milióny lidí z více jak 140 zemí světa. Každoročně se konají pochody, soutěže, festivaly, koncerty, ekotrhy, organizují se úklidové akce a další aktivity zaměřené na ochranu životního prostředí. Akci podporuje celá řada významných organizací, osobností, vědců i politiků. Den Země se stal největší veřejností organizovanou aktivitou v historii planety.
Den Země slavíme každoročně i v liteňské škole. Každá třída má svůj vlastní program. I letos jsme pro děti přichystali mnoho zajímavých akcí.
U příležitosti ekologických aktivit navštívily obě první třídy pohádku „Jak Honza a lesní skřítek zachránili les„. Pohádka nám byla představena prostřednictvím divadelního souboru Cylindr a děti velmi vkusně a nenásilně seznamovala s ochranou životního prostředí. V průběhu celého příběhu se děti učily třídit odpad do kontejnerů na plasty, papír, sklo i bioodpad. Honzovi a skřítkovi se postupně podařilo zachránit les a navrátit do něj čistý potok, zvířata, ptáky i čerstvý vzduch. Doufejme, že stejný úspěch se podaří i nám, lidem!
(Lenka Říhová a Jana Klimešová tř. učitelky 1. A a 1. B)

Den Země ve 2. A jsme pojali jako projekt, který vychází vstříc zájmu dětí o regionální kvalitní potraviny – konkrétně o mléčné výrobky z farmy Homolka ve  Bělči. V tisku mě zaujala slova Hanky Jandalové: „Myslím si, že by člověk měl mít své zdroje. Vědět, jak se na farmě vyrábí, vidět, jak to tam vypadá. Měl by se zajímat, odkud potraviny pochází.“ A tak jsme se tam 20. dubna 2015 vydali na exkurzi. (celý článek)
(Dagmar Karlová a žáci 2.A) 

Rubriky: 1. A třída, 1. B třída, 2.A třída, 2.B třída, 3. třída, 4. třída, 5. třída, 6. třída, 7. třída, 8. třída, 9. třída, Akce, výlety, Třídy | Napsat komentář

Dobrou chuť

Součástí naší školy je také školní jídelna a co si budeme namlouvat, součást je to velmi podstatná. Školní jídelna…. Většina z nás tam chodila, někteří chodí stále a teď tam krmí naše děti/vnuky. A téměř všichni se cítíme povoláni se k tomu vyjadřovat. Ať už na základě vlastních zkušeností, radostných zážitků či traumat z dětství, nebo z referencí našich různě zmlsaných potomků.
Naše kuchařky se opravdu snaží. Balancují mezi spotřebním košem a našimi zmlsanými jazýčky a myslím, že se jim to daří. Letošní březen a část dubna se vařilo podle přání dětí a pedagogů. V únoru jsme uspořádali anketu a každá třída si navrhla své nejoblíbenější menu, totéž i všichni zaměstnanci. A musím říct, že občas jsme nevěřili vlastním očím (a chuťovým buňkám), co všechno jsme si na tácku od okénka odnášeli. Palačinka s borůvkami a šlehačkou jako dezert, k svíčkové kolečko citronu s brusinkami a šlehačkou, zkrátka do posledního detailu všechna přání vyplněna. Moc našim kuchařkám děkujeme!
(celý článek)

Rubriky: Školní jídelna | Napsat komentář

Mistrovství České republiky školních družstev v šachu

Letošní 4.  mistrovství ČR se konalo v  Kraskově v Železných horách. Náš tým na něm bojoval ve složení Jiří Havelka z 8. třídy, František Havelka ze 6. třídy, Zdeněk Štucbart z 9. třídy a Matěj Šinágl z 5. třídy.
Hoši ukázali bojovná srdce a obsadili krásné 18. místo v ČR (nejlepší tým středočeského kraje).
Klukům děkujeme za vzornou reprezentaci a věříme, že na tuto krásnou akci budou vzpomínat celý život.
Děkujeme Jiřímu Havelkovi a Martinu Šináglovi za přípravu mužstva, dopravu a doprovod. Děkujeme Klubu přátel školy za finanční podporu.
Doufáme, že tento úspěch bude motivací pro mladší děti, aby poznávaly krásu této královské hry a již v příštím roce vyrazily do krajského kola v kategorii 1.- 5. tříd a v letech následujících možná okusily i atmosféru mistrovství České republiky.
(celý článek)

Rubriky: 5. třída, 6. třída, 8. třída, 9. třída, Soutěžíme | Napsat komentář

Fyzikální olympiáda – okresní kolo

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky spolu s Jednotou českých matematiků a fyziků pořádají ve školním roce 2014/2015 již 56. ročník soutěže fyzikální olympiáda. Ta je po olympiádě matematické druhou nejstarší českou oborovou olympiádou. Soutěží FO se snaží získat žáky a studenty pro hlubší studium fyziky a technických oborů a zároveň jim chtějí dát příležitost k tomu, aby mohli ukázat, jaké jsou jejich vědomosti z fyziky a jak je dovedou používat při řešení úloh i v praxi. Cílem soutěže je vyhledávat budoucí odborníky ve fyzice a v technických vědách, neboť v souvislosti s neustálým vývojem vědy a techniky je těchto odborníků stále více zapotřebí.
Pro základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií jsou určeny dvě kategorie  – FO8 a FO9.
Naši školu letos reprezentoval v kategorii FO9  žák deváté třídy Václav Řezáč. Ziskem 18 bodů se stal úspěšným řešitelem a obsadil hezké 4. místo. Blahopřejeme  a děkujeme za reprezentaci školy.
(Výsledková listina FO8,FO9)

Rubriky: 9. třída, Soutěžíme | Napsat komentář

Setkání s členem WIKIPEDIA Česká republika

Ve čtvrtek 9. dubna se v učebně PC na naší škole konalo pracovní setkání s ing. Janem Lochmanem, členem WIKIPEDIA Česká republika.
Wikipedia je mnohojazyčná webová encyklopedie se svobodným (otevřeným) obsahem, na jejíž tvorbě spolupracují dobrovolní přispěvatelé z celého světa. Jejím cílem je tvorba a celosvětové šíření volně přístupných encyklopedických informací. Wikipedie existuje ve více než 270 jazykových verzích. (Zdroj:  https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie)
Workshopu s panem Lochmanem se zúčastnili zástupci Úřadu městyse Liteň, Zámku Liteň, Muzea Svatopluka Čecha a Jarmily Novotné, pedagogové a žáci liteňské základní školy. Získali jsme mnoho teoretických i praktických informací o práci se stránkami Wikipedie, mohli jsme si vyzkoušet jednotlivé kroky, sdělit si své zkušenosti. Diskutovali jsme nad podobou hesel týkajících se Litně. Pracovní schůzka splnila naše očekávání, byla přínosná a inspirativní.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Oblastní kolo Preventan Cupu v Berouně

Letos se oblastní kolo turnaje ve vybíjené konalo 18. března a jako tradičně soutěž probíhala v tělocvičně 2. ZŠ v Berouně. Žáci 4. a 5. třídy s panem učitelem Grunerem  vyrazili do Berouna, aby změřili své síly ve své skupině s družstvy Chyňavy, Broum, Počapel, 3. ZŠ Beroun a Hýskova. Ve vyrovnaných soubojích jsme nakonec získali krásné 3. místo. Blahopřejeme!

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

4. představení KMD

V neděli 12. dubna se s Klubem mladého diváka vypravíme do Divadla v Dlouhé. Tentokrát nás na úvod čeká prohlídka divadelního zákulisí. Po ní zhlédneme představení s názvem Třetí gong aneb loutky hrají divadlo. Akce se koná v rámci festivalu Dítě v Dlouhé a my se můžeme těšit na hostující soubor Naivní divadlo Liberec.
Více na stránkách divadla 

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Velikonoce v liteňské knihovně

V liteňské knihovně se konala jako každý rok výstava výtvarných prací s velikonoční tematikou, kterou připravili klienti sociálního zařízení Koniklec ze Suchomast. My jsme ji navštívili v pondělí 30. března. Trochu jsme se mohli začít těšit na jaro, i když za oknem to vypadalo úplně jinak.
Knihovnu navštěvujeme vždy před Vánocemi a Velikonocemi, když se tyto výstavy pořádají. Chodíme rádi, protože si uvědomujeme důležitost vzájemných kontaktů. Liteňská knihovna tak není jen místem, kde si můžeme půjčit knížky a časopisy, ale také ideální prostor pro navázání vztahů. My všichni potřebujeme občas zastavit, zklidnit se a podívat se na věci okolo sebe jinýma očima a mimo jiné si uvědomit, jak důležité je pochopení a spolupráce.
Všem se velmi líbily keramické, proutěné i dřevěné výrobky. Někteří z nás si z nabídky koupili něco pro radost.
Děkujeme klientům i zaměstnancům za pozvání a paní knihovnici za milé přijetí, moc se nám u nich líbilo.

Rubriky: Akce, výlety | Komentáře nejsou povoleny

Noc s Andersenem 2015

Mezinárodní den dětské knihy se připomíná každoročně 2. dubna na celém světě v den narození známého dánského pohádkáře. V pátek 27. března se v naší škole uskutečnil v pořadí 15. ročník mezinárodní akce „Noc s Andersenem“. K projektu jsme se letos připojili posedmé.
Děti se začaly scházet ve škole v pět hodin odpoledne, zabydlely se ve svých třídách. Tradičně jsme zahájili akci v tělocvičně, přivítala nás paní ředitelka a účast ověřila paní zástupkyně. Napočítali jsme letos 115 dětí. (Celý článek)
Fotografie z akce naleznete na facebooku školy.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny