Začátek školního roku 2014/2015

Potvrzování průkazek na dopravu bude probíhat od úterý 26. srpna 2014 v době od 8.00 do 12.00 hodin.

V pondělí 1. září začíná nový školní rok. Sejdeme se ráno v 7. 55 před školou (dle počasí). Po společném úvodu se rozejdeme do tříd. V rámci prvního dne proběhne třídnická hodina, budete seznámeni s rozvrhem, s vyučujícími jednotlivých předmětů. Dostanete rozvrhy, které máte k dispozici již na stránkách školy. Předpokládaný konec vyučování je po první vyučovací hodině. Od 2. září probíhá vyučování podle platného rozvrhu bez odpoledního vyučování, od pondělí 8. září včetně odpoledních hodin.

Milé prvňačky, milí prvňáci, těšíme se na Vás v pondělí 1. září v 7.55. Je to Váš významný den, vezměte s sebou nejen rodiče, sourozence, ale i prarodiče, další příbuzné a známé. Sejdeme se před školou, slavnostně nás přivítá paní ředitelka a starosta obce. Poznáte nejen své budoucí spolužáky a nás, ale uvidíte i žáky z vyšších ročníků a všechny učitele naší školy. Vás i Vaše rodiče pak odvedeme do třídy, kde si řekneme všechny důležité věci. Společně se domluvíme na některých organizačních záležitostech a rodiče Vás také mohou přihlásit do družiny a na obědy. Doba vyučování se bude prodlužovat, na školu si budete postupně zvykat. V úterý a ve středu bude vyučování do 9.35 hodin, ve čtvrtek a v pátek do 11.25 hodin. Na vyučování každý den navazuje družina, která má provoz do 16.50 hodin.
Přejeme Vám hezký zbytek prázdnin
Vaše paní učitelky Jana Klimešová (1.A) a Lenka Říhová (1.B)

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Školní jídelna

Od úterý 26. srpna se můžete přihlásit od 8.00 do 12.00 hodin ke školnímu stravování (svačiny, obědy).
Jídelníček od 2. do 5. září 2014

Rubriky: Školní jídelna | Napsat komentář

Školní družina – informace

Zájemci o školní družinu nezapomeňte v pondělí 1. září na zápis.
Informační letáček ŠD

Rubriky: Oznámení | Napsat komentář

Karlštejnská 9

Domeček Hořovice ve spolupráci s městysem Karlštejn a hasiči Karlštejn zvou děti a rodiče na poslední prázdninovou neděli  31. srpna 2014 do Karlštejna. Uskuteční se zde 2. ročník běžeckého závodu pro všechny věkové skupiny  KARLŠTEJNSKÁ DEVÍTKA.
Bližší informace naleznete na webové stránce akce.
Plakát akce
Propozice

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Rozvrh hodin

Rozvrh hodin – platný od 1. září 2014 – návrh

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2014/2015 – aktualizace

Seznam přijatých žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2014/2015 k 10. červenci 2014

Rubriky: Oznámení | Komentáře nejsou povoleny

Hurá prázdniny

Všichni učitelé a správní zaměstnanci naší školy Vám přejí krásné prázdniny. Sejdeme se všichni opět v pondělí 1. září 2014 v 7.55 před školou.

Rubriky: Oznámení | Komentáře nejsou povoleny

Slavnostní rozloučení

Poslední den tohoto školního roku bude v pátek 27. června. Během první vyučovací hodiny předají třídní učitelé žákům vysvědčení.
Žáci deváté třídy Vás zvou na úřad Městyse Liteň v 9.00 hodin k příležitosti slavnostního ukončení školní docházky.

Rubriky: Oznámení | Komentáře nejsou povoleny

Poslední týden letošního školního roku

Co se ve škole dělá, když už máme uzavřené známky a odevzdané učebnice. Že bychom se něco z nových učebnic naučili v předtermínu? No tak nad tímto návrhem by asi naše děti zrovna nejásaly. Takže co vlastně je náplní posledních dnů a hodin?
Především výlety. Z Mrtníku u Komárova se v úterý vrátili žáci 4. třídy, kteří s panem učitelem Grünerem trávili dvě noci ve stanovém táboře a užívali si krásné krajiny i vlídného počasí.
Žáci 7., 8. a 9. třídy vyrazili do okolí pěšky (občas využili vlak či autobus). V úterý jste nás mohli potkat mezi Kornem, Kodou, Srbskem a Berounem. Bylo krásné počasí a trasy okolo 10 kilometrů se ukázaly být tak akorát.
Žáci prvních tříd se svými učitelkami zase vyrazili autobusem do Toulcova dvora.

Rubriky: Akce, výlety | Komentáře nejsou povoleny

Poslední týden v prvním ročníku

Nastal nám poslední školní týden. Známky už jsou uzavřené, sešity dopsané, Slabikář dočtený… Má vůbec smysl do té školy chodit? Určitě ano. Žáci z 1. A mají program skutečně pestrý. V pondělí se vydali na hřiště hledat poklad. Nejprve museli odpovědět na otázky, které se týkaly převážně přírody. Pokud odpověděli správně, získali potřebné informace a mohli hledat poklad. Truhlici naplněnou zlaťáky a čokoládou našel Kája Šafner. Náhle za námi přišla paní učitelka Václavková a sdělila nám, že ve třídě nám někdo štrachá, chroustá a dokonce chrápe, ale jediné klíče od třídy máme my, a proto se musíme ihned vrátit. Děti byly napnuté a těšily se, až záhadu objasní. A představte si! Do papírových postýlek, které jsme si vyrobili při pracovních činnostech, se nám nastěhovali trpaslíci Školníčkové. V závěru vyučování jsme ještě stihli vyhodnotit celoroční soutěž skupin a rozdat odměny. Za pomoc při přípravě tohoto dne děkuji Martině Václavkové, Ivě Nedbalové, Věrce Rysové a především Janě Krtkové. Za odměny pro děti patří poděkování paní Čechové, Černé a Šlégrové.
(Dagmar Karlová)

V Toulcově dvoře
V úterý 24. června obě první třídy společně navštívily Středisko ekologické výchovy hl. města Prahy v Toulcově dvoře. Toto centrum je zaměřeno na rozvoj výchovy a zvyšování informovanosti v oblasti ekologie.
Žáci 1. A se zúčastnili programu Jako včelky v úle. Nejprve se děti dověděly, kdo patří do včelího společenstva a co včelky celý den dělají. Formou hry si tyto činnosti i vyzkoušely – létaly za královnou jako trubci, bránily úl jako statečné dělnice, krmily larvy, uklízely, sbíraly nektar, ze kterého vyráběly med, sbíraly pyl a vodu… Královnu, dělnice a trubce si žáci prohlédli důkladně pod lupou a pozorovali rozdíly ve stavbě jejich těl. Potom jsme se vydali k výukovému úlu a ke skutečným včelím úlům. V závěru jsme si objasnili, jak med vzniká a co vše je třeba udělat, abychom si s ním mohli osladit třeba čaj. Vyzkoušeli jsme si nezbytné pomůcky včelaře – klobouk se závojem, kouřák a medomet. A jak zakončit takový výlet? No jak jinak než ochutnávkou slaďoučkého medu.
Třída 1. B absolvovala výukový program pro 1. stupeň ZŠ s názvem - “Žabí putování„. Žáci si prohlédli chod celé farmy. Naše putování však bylo zaměřeno na ekosystém vodního mokřadu a života v něm. S žabkou Kuňkalkou jsme hledali vodu, s lupou v ruce jsme zjišťovali, kdo žije v mokřadu a proměněni v malého pulečka jsme poznávali slasti i strasti žabího života. Výlet se nám moc líbil a výklad paní lektorky byl skutečně zajímavý.

Do konce školního roku nás čekají ještě dvě akce. Ve středu přivítáme ve škole léto a ve čtvrtek se zúčastníme rozloučení předškoláků s MŠ na obecním úřadě v Litni, kde mladším kamarádům zarecitujeme, zazpíváme, předáme dárky a vyjádříme potěšení, že příští školní rok budou navštěvovat naši školu.
(Dagmar Karlová a Lenka Říhová, tř. učitelky) 

Rubriky: 2.A třída, 2.B třída, Akce, výlety | Komentáře nejsou povoleny