Druháci navštívili Barrandov Studio

Ve středu 19. 11. 2014 se žáci druhých tříd vypravili do Barrandov Studia. Nejprve jsme si prohlédli kostýmní Fundus. Je zde údajně více než 260 000 kostýmů, obuvi a dalších doplňků od pravěku až po budoucnost. Vše je přehledně uspořádáno podle druhů a historických slohů. Děvčata zaujaly například Popelčiny šaty. Chlapci obdivovali brnění nebo kostým Krakonoše. Na závěr si děti mohly vyzkoušet dobové a pohádkové klobouky. Jak se točila nová hudební pohádka Tři bratři? Po stopách jejího vzniku nás provedla interaktivní výstava. Žáci se ocitli uprostřed filmových dekorací, prohlédli si originální kostýmy a rekvizity z filmu, který propojuje pohádky Červená karkulka, Šípková Růženka a O dvanácti měsíčkách. Nejvíce se nám líbil vlk. Za zprostředkování této akce děkujeme paní Lence Macounové. Již teď se těšíme, až společně vyrazíme v prosinci do kina a pohádku uvidíme.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Scholla Pragensis – prezentace středních škol a učilišť

V rámci kariérového poradenství  absolvujeme s našimi deváťáky akce, které by jim měly pomoci při orientaci v nabídce středních škol. Setkání se zástupci středních škol a učilišť je pro žáky důležité – mohou se učitelů i žáků dané školy zeptat na vše, co je zajímá. Ve čtvrtek 20. listopadu navštívíme výstavu Schola Pragensis v pražském Kongresovém centru. Můžeme se těšit na expozice více než 150 pražských škol. Žáci zastoupených škol se představí i v pestrých doprovodných programech. Vstup je volný, můžete výstavu navštívit i vy.
Otevřeno pro veřejnost:
Čt. 20. 11. 2014 od 9:00 – 18:00
Pá. 21. 11. 2014 od 9:00 – 18:00
So. 22. 11. 2014 od 9:00 – 13:00

Rubriky: 9. třída, Oznámení | Napsat komentář

Třídní schůzky

Ve čtvrtek 20. listopadu se konají třídní schůzky. Sejdeme se v kmenových třídách. Bližší informace naleznete v žákovských knížkách. Na třídní schůzky 9. ročníku jsou pozváni zástupci středních škol a učilišť z berounského okresu.

Rubriky: Oznámení | Napsat komentář

Informace o přijímacím řízení

V příloze se můžete podívat na aktuální informace týkající se přijímacího řízení na SŠ a SOU. V letošním roce většina škol pořádá přijímací zkoušky (15. dubna 2015), ale konkrétní informace o tom, jestli se vámi vybraná škola účastní těchto pilotních přijímacích zkoušek získáte na webových stránkách škol, případně u výchovného poradce naší školy.
Informace o přijímacím řízení na střední školy ve školním roce 2014/2015
Otázky a odpovědi k přijímacímu řízení

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Dopravní výchova ve 4. a 5.třídě

Každý rok se na naší škole zapojujeme do programu dopravní výchovy, protože jsme si vědomi důležitosti této oblasti vzdělávání pro praktický život a také závažnosti stále náročnějších situací, v nichž se děti ocitají. Naše děti jsou účastníky silničního provozu jako chodci a cyklisté a hrozí jim mnohá nebezpečí. Už od první třídy zařazujme do výuky v rámci různých předmětů dopravní výchovu. Mezi aktivity, které jinou formou děti naučí zásadám bezpečnosti, jichž se pravidelně zúčastňujeme, patří například Soutěž mladých cyklistů. Ve čtvrtek 23. října se žáci 4. a 5. třídy zúčastnili dopoledního bloku dopravní výuky, kterou jim zprostředkovali externí odborníci. Dověděli se mnoho nového a upevnili znalosti, které získali již dříve. V dubnu se můžeme těšit na návštěvu dopravního hřiště v Berouně.

Rubriky: 4. třída, 5. třída, Akce, výlety | Komentáře nejsou povoleny

Finanční gramotnost jako součást hodin matematiky v 1. B

V průběhu celého školního roku budou naše hodiny matematiky obohaceny o seznamování se s hospodařením a obchodováním. Objasníme si pojem cena, hodnota. Budeme si povídat o různých platidlech. Naučíme se rozlišovat mince či bankovky. Souhrnně se tedy budeme zabývat finanční gramotností. V průběhu měsíce října jsme začali naše povídání pohádkou „Jak dědeček měnil, až vyměnil“. Vyprávěli jsme si o obchodování v dřívějších dobách (výměnný obchod). Děti zaujalo zejména povídání o platidlech (prapenězích). Seznámili jsme se s historickými platidly např. kožešiny, mušle, velrybí zuby či zlato. Porovnávali jsme zboží s vyšší či nižší hodnotou. V některé z příštích hodin nás bude čekat nakupování a hra na obchod.
(Lenka Říhová, tř. učitelka 1. B)

Rubriky: 1. B třída | Komentáře nejsou povoleny

Oznámení školní družiny

Pozor, v pátek, dne 24. října – změna umístění jednotlivých oddělení školní družiny z technických důvodů:
ŠD 1. třída – od 12.15 hodin v přízemí školy ve 2. B třídě, od 15.00 hodin v přízemí ve 3. třídě
ŠD 2. třída – od 11.25 v přízemí ve 3. třídě
ŠD 3., 4. a 5. třída – od 12.15 do 15.00 hodin zůstává ve své místnosti (2. A), od 15.00 hodin v přízemí ve 3. třídě

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Podzimní prázdniny

V týdnu od 27. do 31. října neprobíhá výuka. Ve dnech 27. a 29. října jsou podzimní prázdniny. V úterý 28. října slavíme státní svátek. Ve čtvrtek a pátek 30. a 31. října je ředitelské volno z technických důvodů. Družina v tomto týdnu vzhledem k malému zájmu nebude. V pondělí 3. listopadu se opět sejdeme ve škole.

Rubriky: Oznámení | Komentáře nejsou povoleny

Výsledky nominačního kola logické olympiády

I v letošním roce jsme se zapojili do matematické soutěže, kterou organizuje společnost MENSA České republiky. Logická olympiáda je založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování.
Z naší školy se letos přihlásilo 18 dětí 1. stupně a 9 dětí 2. stupně. Většina žáků vypracovala test ve škole.
Celkem se v kategorii  A (první stupeň ZŠ) do soutěže zapojilo 11525 řešitelů, z toho v našem kraji 1862.
13 našich žáků této kategorie se umístilo mezi 75% nejlepšími řešiteli základního kola.
Na prvním místě se v naší škole umístila Alice Chlebounová (3. třída), druhé místo obsadil Michal Rankin (5. třída), na třetím místě se umístil Matěj Šinágl (5. třída).
Mezi 75% nejlepších řešitelů patří v této kategorii také Eduard Frühauf, Eliška Chlebovská, Marek Chleboun, Helena Václavková, Matěj Boxan, Kristián Komanec, Tereza Vinšová, Vojtěch Šebek, Anna Mourečková a František Skála.

V kategorii B (2. stupeň ZŠ ) se zapojilo celkem 18409 řešitelů, z toho v našem kraji 2137. Všech 9 našich žáků skončilo mezi 75% nejlepších řešitelů základního kola.
Na prvním místě se v naší škole umístil Jiří Havelka (8. třída), který v rámci středočeského kraje získal krásné 105. místo.
Druhé místo obsadil Jan Kryll (9. třída), na třetím místě se umístila Pavla Kurendová (9. třída).
Pěkných výsledků také dosáhli Lukáš Voráček, František Havelka, Linda Šafnerová, Václav Řezáč, Karolína Hořejší a Zdeněk Štucbart.
Všem soutěžícím děkujeme za účast a těm nejlepším k blahopřejeme k dosaženému výsledku.
Výsledky nominačního kola LO

Rubriky: Soutěžíme | Komentáře nejsou povoleny

Den dětských sponzorů v ZOO Praha

Ve středu 15. října se naši páťáci a šesťáci spolu se svými třídními učitelkami vydali v rámci Dne dětských sponzorů do pražské ZOO. V menších skupinách jsme si prošli zoologickou zahradu a zastavili jsme se nejen u nejatraktivnějších zvířat, jako jsou lední medvědi, kteří se mimochodem po celou dobu naší návštěvy bavili plaváním na znak a odráželi se vždy o stěnu vodní nádrže; gorily, sloni, žirafy a velké šelmy, ale i u všelijaké té drobné havěti. Nezapomenutelným je velký modrý papoušek, který si s každým po svém popovídal. Nevynechali jsme ale ani obchody se suvenýry a kiosky s občerstvením, v nichž všichni nakupovali ve velkém. I přes malou přepršku, která nás zastihla na kopci u rozhledny a která nám znemožnila se podívat na zoo z ptačí perspektivy, jsme si výlet všichni užili.
(Marie Husáková, tř. učitelka 5. třídy)

Rubriky: 5. třída, 6. třída, Akce, výlety | Komentáře nejsou povoleny