Sbíráme, třídíme

Základní škola F. J. Řezáče v Litni je zapojena do školního recyklačního programu „Recyklohraní“, pořádaného pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Díky tomuto programu škola vzdělává žáky v oblasti třídění a recyklace odpadů, umožňuje jim odevzdávat vysloužilé baterie, nepotřebné elektrospotřebiče, vyřazená PC a drobná elektrozařízení do speciálních nádob umístěných v prostorách školy.
Na konci každého školního roku škola získá Certifikát k Enviromentálnímu vyúčtování, ve kterém je stanoveno množství odvezeného elektrozařízení v kg a počet PC, TV v kusech. Závěrem školního roku 2013/2014 byla pořízena jedna žíněnka Klasik za 2 404 bodů a 6 sad na badminton (1 sada – 407 bodů).
Ve školním roce 2014/2015 projekt Recyklohraní vstupuje již do svého 7. ročníku. K 1. 9. 2014 je evidováno již více než  3 240 škol. Koordinátorkou projektu na naší škole je Mgr. Lenka Říhová.
Plakát projektu (Žabák Bat)
Bližší informace o projektu naleznete na webových stránkách: http://www.recyklohrani.cz

Také pokračujeme ve sběru plastových víček. Jde o kvalitní plast, z kterého se následným zpracováním vyrábějí například herní prvky na dětská hřiště  Děti  nasbíraná víčka odevzdávají svým třídním učitelům.

Stejně jako v minulých letech se bude sbírat sušená pomerančová kůra a získané peníze budou použity na sponzorování papouška mnišího v ZOO Praha.  Sušenou kůru odevzdávejte svým třídním učitelům nebo p. učitelce Mgr. Jitce Klímové, která projekt organizačně zajišťuje.

Rubriky: Soutěžíme | Napsat komentář

Třídní schůzky

V úterý 9. září se konají třídní schůzky. Začátek je v 15. 15 hodin, sejdeme se v tělocvičně a po společném úvodu se rozejdeme do kmenových tříd.

Rubriky: Oznámení | Napsat komentář

Školní rok začal

V pondělí 1. září jsme se sešli před školou. Počasí nám přálo, brzy ráno ještě pršelo, ale kolem osmé hodiny už bylo hezky. Jako tradičně jsme začali českou státní hymnou, následoval projev paní ředitelky Mgr. Věry Horké a starosty obce Ing. Miroslava Horáka. Po slavnostním zahájení jsme se rozešli do tříd. Naši prvňáčci si s sebou vzali i své rodiče a příbuzné. I letos máme stejně jako vloni dvě první třídy po dvaceti dětech. V první A je třídní paní učitelka Mgr. Jana Klimešová, v první B Mgr. Lenka Říhová. Do školy v letošním školním roce bude chodit téměř 230 žáků v 11 třídách. Přejeme všem hodně úspěchů a radosti  v novém školním roce.
Foto na facebooku školy.

Rubriky: Akce, výlety | Napsat komentář

Začátek školního roku 2014/2015

Potvrzování průkazek na dopravu bude probíhat od úterý 26. srpna 2014 v době od 8.00 do 12.00 hodin.

V pondělí 1. září začíná nový školní rok. Sejdeme se ráno v 7. 55 před školou (dle počasí). Po společném úvodu se rozejdeme do tříd. V rámci prvního dne proběhne třídnická hodina, budete seznámeni s rozvrhem, s vyučujícími jednotlivých předmětů. Dostanete rozvrhy, které máte k dispozici již na stránkách školy. Předpokládaný konec vyučování je po první vyučovací hodině. Od 2. září probíhá vyučování podle platného rozvrhu bez odpoledního vyučování, od pondělí 8. září včetně odpoledních hodin.

Milé prvňačky, milí prvňáci, těšíme se na Vás v pondělí 1. září v 7.55. Je to Váš významný den, vezměte s sebou nejen rodiče, sourozence, ale i prarodiče, další příbuzné a známé. Sejdeme se před školou, slavnostně nás přivítá paní ředitelka a starosta obce. Poznáte nejen své budoucí spolužáky a nás, ale uvidíte i žáky z vyšších ročníků a všechny učitele naší školy. Vás i Vaše rodiče pak odvedeme do třídy, kde si řekneme všechny důležité věci. Společně se domluvíme na některých organizačních záležitostech a rodiče Vás také mohou přihlásit do družiny a na obědy. Doba vyučování se bude prodlužovat, na školu si budete postupně zvykat. V úterý a ve středu bude vyučování do 9.35 hodin, ve čtvrtek a v pátek do 11.25 hodin. Na vyučování každý den navazuje družina, která má provoz do 16.50 hodin.
Přejeme Vám hezký zbytek prázdnin
Vaše paní učitelky Jana Klimešová (1.A) a Lenka Říhová (1.B)

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Školní jídelna

Od úterý 26. srpna se můžete přihlásit od 8.00 do 12.00 hodin ke školnímu stravování (svačiny, obědy).
Jídelníček od 2. do 5. září 2014

Rubriky: Školní jídelna | Napsat komentář

Školní družina – informace

Zájemci o školní družinu nezapomeňte v pondělí 1. září na zápis.
Informační letáček ŠD

Rubriky: Oznámení | Napsat komentář

Karlštejnská 9

Domeček Hořovice ve spolupráci s městysem Karlštejn a hasiči Karlštejn zvou děti a rodiče na poslední prázdninovou neděli  31. srpna 2014 do Karlštejna. Uskuteční se zde 2. ročník běžeckého závodu pro všechny věkové skupiny  KARLŠTEJNSKÁ DEVÍTKA.
Bližší informace naleznete na webové stránce akce.
Plakát akce
Propozice

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Rozvrh hodin

Rozvrh hodin – platný od 1. září 2014 – návrh

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2014/2015 – aktualizace

Seznam přijatých žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2014/2015 k 10. červenci 2014

Rubriky: Oznámení | Komentáře nejsou povoleny

Hurá prázdniny

Všichni učitelé a správní zaměstnanci naší školy Vám přejí krásné prázdniny. Sejdeme se všichni opět v pondělí 1. září 2014 v 7.55 před školou.

Rubriky: Oznámení | Komentáře nejsou povoleny