Jazyková škola Hany Vavrečkové – výuka v Litni

Jazyková škola Hany Vavrečkové i letos otevírá kurzy pro děti i dospělé. Výuka byla zahájena v pondělí 15. září v učebně přírodopisu v prvním patře školy.
Jedná se o tyto kurzy:
A085 (2. – 3. třída) – pondělí 13.00 – 14.00 h  - lektorka pí. Paukertová
A081 (3. – 4. třída) – pondělí 14.14 – 15.15 h – lektorka pí. Paukertová
A082 (5. – 6. třída) – pondělí 15.30 – 16.30 h – lektorka pí. Paukertová
A083 (7. – 8. třída) – pondělí 16.45 – 17.45 h – lektorka pí Paukertová

A271 dospělí – mírně pokročilí – pondělí 18.00 – 19.00 h – lektorka pí. Paukertová
A272 – dospělí středně pokročilí – pondělí 19.15 – 20.15 h – lektorka pí. Paukertová
A273 – dospělí začátečníci – úterý 16.45 – 17.45 h – lektor p. Bouček (tento kurz začíná v úterý 30. září)

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Kroužek golfu

V letošním roce může Vaše dítě navštěvovat zájmový kroužek výuky golfu v naší škole. Bude veden zkušeným trenérem s veškerým vybavením a pomůckami. Výuka bude probíhat jednu hodinu týdně. Účast je vhodná pro děti od 5 let do 12 let. Kroužek bude každý čtvrtek od 15:30 hod.- 16:30 hod. v prostorách školy. Cena kroužku na dítě je 100,-Kč/ hod. Platba pololetně 2000,- Kč .
Bližší informace s přihláškou

Rubriky: Oznámení | Napsat komentář

Informace pro rodiče žáků 9. tříd – veletrh SŠ a SOU

Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že se blíží důležité rozhodnutí pro Vás a Vaše děti, doporučuji Vám využít různé možnosti zjišťování informací o studiu na SŠ a SOU. Jednou z možností je i návštěva veletrhu SŠ a SOU (letos pod názvem „ Cesty k budoucímu zaměstnání“), který se stejně jako loni bude konat ve Společenském  domě ve Zdicích, Husova 369, 267 51 Zdice a to v termínu 7. a 8.10.2014.  Veletrh bude letos opět pořádán pod záštitou  EURES a ve spolupráci s ÚP ČR kontaktním pracovištěm krajské pobočky v Příbrami, v Berouně a městem Zdice. Vstup je opět pro všechny návštěvníky zdarma.
Plakát akce

Rubriky: 9. třída, Oznámení | Napsat komentář

Žákovský parlament

V novém školním roce si opět každá třída zvolila své dva zástupce do parlamentu.
Žákovský parlament pro školní rok 2014/2015

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Cvičení v přírodě

Ve čtvrtek 18. září se koná cvičení v přírodě. Žáci všech tříd se svými učiteli půjdou na pěší výlet do okolí Litně a v průběhu akce se seznámí se zásadami chování v mimořádných situacích. Akce bude ukončena dle rozvrhu po čtvrté (11.25 h), případně po páté vyučovací hodině (12.15 h), odpolední vyučování odpadá. Družina je v provozu, upozorňujeme rodiče, že za každého počasí žáci budou mimo školu. Výuka hudební školy bude probíhat dle domluvy s vyučujícím. Důvodem je odstávka elektrického proudu v celé Litni. Bližší informace žáci obdrží od svých třídních učitelů.

Rubriky: Oznámení | Napsat komentář

Zájmové kroužky

I v letošním roce mohou žáci naší školy navštěvovat různé zájmové kroužky. Nabídka bude dětem předána třídními učiteli. Činnost kroužků bude zahájena v týdnu od 29. září 2014.
Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2014/2015  

Rubriky: Oznámení | Napsat komentář

Klub mladého čtenáře

Ve škole zajišťuje organizační záležitosti týkající se nabídky knih z několika nakladatelství paní učitelka Dagmar Karlová. Dětem pravidelně předává informace, nabízí katalogy a dohlíží na distribuci. V prvním týdnu byly již dětem předány katalogy s podzimní nabídkou nakladatelství Albatros a Fragment.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Klub mladých diváků

Již rodiče našich žáků si určitě vzpomenou, že během školní docházky na liteňskou základní školu jezdili do různých pražských divadel. My v této tradici rádi pokračujeme a každý rok členům KMD zprostředkujeme návštěvu čtyř představení.
Garantem na naší škole je paní ředitelka Věra Horká. V průběhu roku jsou v nabídce představení v různých pražských divadlech, děti mají možnost vidět nejnovější muzikály a také klasické kusy na našich předních scénách. To vše za velmi příznivou cenu (klubová cena za 4 představení činí 430,- Kč). Členy KMD se mohou stát žáci šestého až devátého ročníku. Bližší informace budou rodičům podány na třídních schůzkách.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

SCHOLA MUSICA STELLA MARIS (SZUŠ se sídlem v Králově Dvoře)

Na základní škole v Litni je zřízena pobočka soukromé základní umělecké školy Stella Maris.
Na této pobočce jsou vyučovány hudební obory: klavír, klávesy, kytara, elektrická kytara, flétna a zpěv.
Individuální výuka nástroje (45 min týdně) je doplněna skupinovou lekcí hudební nauky (také 45 minut týdně) a probíhá po domluvě s pedagogem v odpoledních hodinách.
Vzdělávání v hudebních oborech probíhá podle osnov MŠMT pro základní umělecké školy. Cílem je předat dětem kvalitní hudební průpravu zábavnou formou, která zohledňuje i přání konkrétního dítěte.
Pro bližší informace kontaktujte přímo pedagogy SZUŠ:
petrus.ka@centrum.cz (Petr Krutský) nebo 604 719 769 (Mgr. Simona Krutská).

Rubriky: Oznámení | Napsat komentář

Soukromá výuka hudby, muzikoterapie

Již několik let působí na naší škole p. učitelka Martina Dvořáková, dis. spec., která vyučuje hru na dechové nástroje, klavír, kytaru, elektrické klávesy, etnické bubny, hoboj, klarinet a zpěv.
V letošním roce také nabízí muzikoterapii pro děti od 4 do 10 let.
Bližší informace přímo u vyučující na tel. č. 602 646 628 nebo e-mailové adrese: radostnahudba@seznam.cz

Rubriky: Oznámení | Napsat komentář